Štampa

OSNAŽIVANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI


Važan Twinning projekat za Bosnu i Hercegovinu
U globalizovanom svijetu sve zemlje moraju poboljšati mobilnost studenata, akademskog osoblja i radne snage. Ovaj Twinning projekat za pravedno priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija može biti od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu. On je u skladu s Lisabonskom konvencijom o priznavanju (LRC), a kroz projekat će se raditi i na osnaživanju ljudskih resursa te usklađivanju zakonodavstva.
Kako bi se postigao važan cilj, 3 države članice Evropske unije (Republika Hrvatska, Francuska i Letonija) izgradile su konzorcijum partnera od matičnih institucija s prethodnim iskustvom u provođenju twinning projekata, kako bi se odgovorilo na potrebe Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti. Kratkoročni stručnjaci iz različitih evropskih institucija o priznavanju kvalifikacija će podržati Projekat.
Evropska unija ulaže u razvoj institucionalnih kapaciteta za promovisanje priznavanja inostranih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, u skladu sa odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju. Kroz instrument pretpristupne pomoći EU podržava ovaj Projekat u ukupnom iznosu od 600.000 evra.
Poboljšanje procedura priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija će biti od koristi građanima koji završavaju studije u inostranstvu, pojednostavljenjem administrativnih postupaka, ako žele nastaviti studije ili raditi u Bosni i Hercegovini.
Projekat će trajati 15 mjeseci, a provoditi će ga stručnjaci iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Internacionalnog centra za pedagoške studije Republike Francuske i Akademskog informacionog centra Republike Letonije, zajedno sa stručnjacima iz Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH (CIP). Takođe, aktivno će učestvovati institucije iz Bosne i Hercegovine koje su nadležne za propise i postupke priznavanja inostranih kvalifikacija iz visokog obrazovanja.
Projekat ima 3 komponente:

1. POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA (Strateško planiranje)
Projekat će obuhvatiti aktivnosti za poboljšanje procedura priznavanja inostranih obrazovnih kvalifikacija od strane nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini.
Stručnjaci će raditi na analizi postojećeg zakonodavstva te će izraditi preporuke za poboljšanje praksi priznavanja. Nakon analize planiraju se akcioni planovi za institucije odgovorne za priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija.
Cilj je uspostaviti visoko kvalitetne procedure priznavanja, u skladu sa odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju, kojima se obezbjeđuje jednako postupanje prema svim građanima koji završe studije u inostranstvu.
Baza podataka, koja će biti napravljena u CIP-u, obezbjediti će razmjenu podataka o priznavanju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovim će se obezbjediti učinkovitiji, transparentniji, kvalitetniji i pouzdaniji postupci u priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija.
2. PROCEDURE ZA PRIZNAVANJE INOSTRANIH KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU
Projekat će pridonijeti usklađivanju procedura priznavanja inostranih obrazovnih kvalifikacija (koje provode ministarstva i visokoškolske ustanove) sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju. Projektom će se takođe postići poboljšanje razumijevanja "bolonjskih" kvalifikacija na tržištu rada.
3. JAČANJE LJUDSKIH KAPACITETA
Održat će se niz radionica o jačanju kapaciteta koje će uključivati predstavnike ministarstava obrazovanja, kancelarija za zapošljavanje i obrazovnih institucija iz cijele Bosne i Hercegovine, poslodavace iz javnog i privatnog sektora, kao i stručnjake uključene u postupke priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija.

PROGRAM
Projekat je započeo 5. septembra 2019. godine. Kick-off konferencija održana je 11. oktobra, kojoj je prisustvovalo više od 50 učesnika iz svih relevantnih institucija u BiH. Ambasadori Republike Hrvatske, Francuske i predstavnik Evropske unije održali su ohrabrujuće govore u kojima su izrazili svoj interes za projekat i nadu za poboljšanje u sektoru. Istoga dana upriličen je prvi Upravni odbor, sastavljen od 9 članova, koji je raspravljao o Planu rada, Planu komunikacije i vidljivosti, kao i budžetu u sljedećih 6 mjeseci.
Kratkoročni stručnjaci počet će dolaziti krajem oktobra tekuće godine, kako bi otpočeli aktivnosti strateškog planiranja. Prva komponenta Projekta bi se trebala okončati u januaru 2019. godine, a zatim će se proučavati procedure priznavanja. Jačanje kapaciteta započeti će u proljeće 2019. godine, kako bi obučili različite zainteresovane strane i kako bi se povećala svijest o procedurama priznavanja inostranih kvalifikacija u visokom obrazovanju.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku