PARTISH - Studijska posjeta Sloveniji

Datum kreiranja 05 Oktobar 2021

U okviru PARTISH projekta (Razvoj vandrednih i kratkih ciklusa u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini) projektni partneri iz Bosne i Hercegovine bili su u studijskoj posjeti u Sloveniji, od 21.-24. septembra 2021. godine. Domaćin studijske posjete je bio projektni partner iz Slovenije, odnosno Visoka škola Akademija Maribor. Projekat je odobren unutar Erasmus+, KA2-Saradnja za inovacije i razmjena najbooljih praksi – razvoj kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja.

PARTISH Slovenia 1Predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, trgovinskih komora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i međunarodni partneri, Univerzitet u Talinu i Univerzitet u Novom Sadu, koji je i koordinator projekta, učestvovali su u studijskoj posjeti.

Studijska posjeta je bila odlična prilika za projektne partnere iz Bosne i Hercegovine da steknu znanja o razvoju programa kratkih ciklusa u Sloveniji, koji su integrisani dio kvalifikacijskog okvira Slovenije. Dodatno, većina programa kratkih ciklusa omogućava njihovim diplomantima dalje obrazovanje za sticanje bachelor kvalifikacija. Kratki ciklusi su organizovani na visokim školama sa studijskim programima orijentisanim ka tržištu rada u Sloveniji.

PARTISH Slovenia 2Za vrijeme studijske posjete, osim Visoke škole Akademija Maribor, posjećene su četiri druge visoke škole: Visoka škola ugostiteljstva Maribor, Visoka škola drvne tehnologije Maribor, Visoka škola ugostiteljstva Bled i BIC – KULT365 centar Ljubljana. Svi studijski programi su vrlo dobro strukturisani, okrenuti prema tržištu rada, razvijeni na osnovu potreba standarda zanimanja koji su kreirani od poslodavaca u odgovarajućim poljima.

Predstavnici Univerziteta u Talinu i Univerziteta u Novom Sadу predstavili su trenutno stanje vezano za uvođenje kratkih ciklusa u Estoniji i Republici Srbiji.

Studijska posjeta je bila takođe prilika za sastanak Upravnog odbora, a koji je održan na Bledu. Projektni partneri su razgovarali o već postignutim rezultatima, pitanjima putovanja i troškova osoblja i analizirana je kupovina opreme. Projektni partneri su takođe dogovorile projektne aktivnosti za 2022. godinu.