STINT projekat, održana Radionica na Univerzitetu u Gentu

Datum kreiranja 28 Mart 2017

KU Leuven je bio domaćin Praktične radionice u sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekat). Radionica je održana u Gentu, u prostorijama KU Leuven, od 13. do 16. marta 2017. godine.

Ova radionica je dio Projektnog paketa 3, aktivnost 3.3. Praktična radionica kod EU partnera. Osim predstavnika KU Leuven i partnera iz Bosne i Hercegovine, radionici je prisustvovao jedan predstavnik studenata sa javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Studenti su informisani o ključnim aspektima i posebno o mobilnosti studenata na KU Leuven.

Prakticna radionica Gent 13.-16.03.2017Radionica je bila odlična prilika da se svi partneri iz Bosne i Hercegovine upoznaju sa organizacijom KU Leuven-a vezano za internacionalizaciju, moblinost studenata i akademskog osoblja, osiguranjem kvaliteta u Flandriji i na KU Leuven, istraživačkoj politici na KU Leuven, priznavanju kvalifikacija u Belgiji odnosno Flandriji.

Na kraju Radionice prezentovan je pregled prve godine Projekta i plan za drugu godinu. U drugoj projektnoj godini, između ostalih aktivnosti, planiran je razvoj internacionalne strategije i mjera na svim partnerskim univerzitetima, uporedna analiza ključnih urađenih dokumenata, razvoj pravilnika za internacionalizaciju univerziteta, implementacija pilot aktivnosti, interna i eksterna kontrola kvaliteta i nadziranja te tri praktične radionice.

Sljedeći sastanak će se održati u Portu od 02. do 06. aprila 2017. godine.