Datum kreiranja 21 Novembar 2022
Štampa

Organizovana od Obrazovno-reformske inicijative za Jugoistočnu Evropu (ERI SEE), u saradnji sa Ministarstvom nauke i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencije za nauku i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, te podržana od Regionalnog vijeća za saradnju (RCC), u Zagrebu, 25.-26. oktobra 2022 godine održana je Radionica o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju.

ERI SEE Workshop ZagrebRadionica je bila rezultat interesa iskazanih u okviru saradnje RCC-a ERI SEE-a i Radne grupe za priznavanje akademskih kvalifikacija (WG RAQ), koja se sastaje kontinuirano da olakša priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u regionu Zapadnog Balkana. Tokom prvog dana, predstavnici ENIC/NARIC centara Zapadnog Balkana, te NARIC centara Hrvatske i Slovenije razgovarali su o posljednjim dostignućima u pogledu implementacije člana 7. Lisabonske konvencije o priznavanju u vezi priznavanja kvalifikacija izbjeglica sa nedovoljnom dokumentacijom ili bez dokumentacije.

ERI SEE Workshop Zagreb 2Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja predstavio je trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini i ostvarene rezultate od 2014. godine, izražavajući spremnost za priznavanje takvih kvalifikacija. U poslijepodnevnoj sesiji, diskutovano je i razmijenjene su najbolje prakse u postupku priznavanja.

ERI SEE Workshop Zagreb 3Drugi dan je bio posvećen osiguranja kvaliteta u regionu Zapadnog Balkana, gdje su predstavnici ENIC/NARIC centara i agencija za osiguranje kvaliteta diskusovali zajedno o pitanjima priznavanja i osiguranja kvaliteta.