Datum kreiranja 21 Novembar 2022
Štampa

Deveti sastanak Komiteta Lisabonske konvencije o priznavanju održan je 15 novembra 2022. godine u Strasbourgu. Zajedno sa ovim sastankom, Lisabonska konvencija o priznavanju je proslavila Dvadesetpetu godišnjicu od njenog potpisivanja, tako da je održana i mala proslava nakon Sastanka.

Night Meeting of the Lisbon Recognition Convention Strasbourg November 2022Prva tema sastanka je bila posvećena Drugom monitoring izvještaju o implementaciji Lisabonske konvencije o priznavanju. Izvještaj se posebno fokusirao na pravo na žalbu, odredbe u vezi prikupljanja i dostupnosti informacija o priznavanju, prekograničnom obrazovanju, automatskom priznavanju i digitalnim rješenjima u postupcima priznavanja. Izvještaj će biti uskoro objavljen. Postoje dvije zemlje koje još uvijek nisu ratifikovale Lisabonsku konvenciju o priznavanju, Grča i Monako, te nemaju obavezu njene primjene. Izvještaj je pokazao da postoje još uvijek različiti pristupi u implementacije Lisabonske konvencije o priznavanju u zemljama koje su je ratifikovale.

Predstavljeni su i prioriteti za ENIC/NARIC mreže za period 2023.-2025. godina, kao i vrlo ambiciozan plan pripreme i usvajanja četiri dodatna popratna dokumenta Lisabnoske konvencije o priznavanju. Ovi popratni dokumenti su vezani za automatsko riznavanje, lažne kvalifikacije, prekogranično obrazovanje i digitalne mogućnosti u postupcima priznavanja.

Night Meeting of the Lisbon Recognition Convention Strasbourg November 2022 2Razgovralo se i o trenutnom stanju u vezi Globalne konvencije o priznavanju. Istaknuto je da je Globalnu konvenciju već ratifikovalo 18 zemalja i da bi stupila na snagu nedostaje ratificiranje još dvije zemlje.

Komitet je takođe usvojio smjernice za Radnu grupu za reviziju ENIC/NARIC povelje aktivnosti i usluga.

EQPR Project Strasbourg Meeting November 2022U okviru projekta Evropski kvalifikacijski pasoš za izbjeglice (EQPR projekat), predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, 16. novembra 2022. godine u Strasbourgu, prisustvovao je Desetom sastanku Koordinirajuće grupe Projekta.

Istaknuto je da su glavni rezultati projekta prezentirani tokom sastanka Komiteta Lisabonske konvencije o priznavanju 15. novembra 2022. godine, te da dvadeset zemalja već učestvuje u projektu, i zajedno sa Vijećem Evrope nastavljaju da rade u cilju povećana broja zemalja. Različite inicijative vezane za EQPR projekat su provedene, uključujući uspostavljanje radne grupe sa mandatom da urade tekst novog popratnog dokumenta u cilju promovisanja mjera koje olakšavaju uvođenje i korištenje EQPR u svim zemljama članicama. Vijeće Evrope će takođe raditi na uspostavljanju male šeme grantova za ENIC centre za, između ostalog, njihovo dalje povezivanje i nastavak promocije njihovog rada i EQPR projekta. U narednom periodu Vijeće Evrope će se fokusirati na razvoj novih pravnih instrumenata posvećenih korištenju EQPR u državama članicama Vijeća Evrope i osiguravajući smjernice nacionalnim vlastima u pogledu specifičnih akcija za priznavanje kvalifikacija izbjeglica i razvoj kapaciteta.