Datum kreiranja 01 Decembar 2022
Štampa

Konferencija "Visoko obrazovanje - trendovi i inovacije" održana je 11. i 12. 10. 2022. godine u Mostaru, u organizaciji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti/područja visokog obrazovanja (CIP) i Projekta “Obrazovanje za zapošljavanje".

CIP Conference 2022 1Konferenciji su se odazvali predstavnici ENIC/NARIC kancelarije Republike Srbije i Republike Slovenije, nadležnih obrazovnih vlasti, visokoškolskih institucija u BIH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, ERASMUS + kancelarije u BiH, te predstavnici studenata. CIP Conference 2022 2Cilj Konferencije je da se učesnicima predstave najnoviji trendovi i inovacije iz oblasti visokog obrazovanja, sa posebnim naglaskom na priznavanje prethodnog učenja, odnosno priznavanje kvalifikacija stečenih specifičnim oblicima učenja. Takođe, posebna pažnja je usmjerena na aktuelnu situaciju na tržištu rada, odnosno kako tržište rada u Bosni i Hercegovini prepoznaje visokoškolske kvalifikacije stečene po bolonjskim principima visokog obrazovanja.

Uz stručna predavanja na navedene teme, u dva dana konferencije, izvedene su tri panel diskusije, sljedećim redom:

Prvom panel diskusijom „Visoko obrazovanje – trendovi i inovacije“, predstavljeni su načini osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja zemljama učesnicima Konferencije, načini priznavanja inostranih kvalifikacija, te spremnost na prihvaćanje trendova i inovacija u oblasti visokog obrazovanja sa naglaskom na priznavanje informalnog obrazovanja i neformalnog učenja.

CIP Conference 2022 3Na drugoj panel diskusiji pod nazivom „Kako tržište rada u Bosni i Hercegovini prepoznaje visokoškolske kvalifikacije stečene po bolonjskim principima visokog obrazovanja?“, diskutovano je koliko su kvalifikacije stečene po bolonjskim principima obrazovanja prepoznate na tržištu rada u BiH, te da li su ishodi učenja bolonjskog sistema obrazovanja uporedivi sa predbolonjskim obrazovanjem.

Treća, centralna panel diskusija „Visoko obrazovanje – trendovi i inovacije“, osim već navedenih tema, dotakla se i sljedećeg:

  • priznavanje prethodnog učenja (periodi studija, neformalnog obrazovanja i       informalnog učenja);
  • priznavanje mikrosertifikata;
  • priznavanje licima sa nedovoljnom dokumentacijom ili bez dokumentacije;
  • upotreba kvalifikacijskog okvira u postupcima priznavanja;
  • kvalifikacije visokog obrazovanja i tržište rada;
  • izjednačavanje predbolonjskih kvalifikacija sa kvalifikacijama stečenim po bolonjskim principima visokog obrazovanja.

CIP Conference 2022 4Generalni zaključak koji se nameće nakon održane Konferencije jeste da su predavanja, prezentacije, aktivne diskusije, razmijena iskustava, te predstavljanje najnovijih trendova u obrazovanju, rezultirali prepoznavanjem značaja CIP-a, te ojačanom saradnjom sa svim učesnicima visokog obrazovanja.CIP Conference 2022 6CIP Conference 2022 5