Datum kreiranja 08 Decembar 2022
Štampa

U okviru TST projekta, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) prošao je postupak eksterne evaluacije sa predstavnicima ENIC/NARIC centara Italije i Litvanije u ulozi eksperata koji su u prostorijama CIP-a proveli evaluaciju rada CIP-a baziranu na samoevaluacijskom izvještaju koji je uradio menadžment CIP-a. Ovo vrednovanje je bilo samo potvrda opredjeljenosti CIP-a da dostigne najveće standarde u polju priznavanja i da implementuje u potpunosti Lisabonsku konvenciju o priznavanju u Bosni i Hercegovini.Takođe, CIP je jedan od rijetkih ENIC/NARIC centara koji je prošao tri ciklusa od ukupno pet ciklusa od početka ovog koncepta vrednovanja ENIC/NARIC centara. Nakon posjeta CIP-u, tim za vrednovanje je objavio izvještaj za ključnim preporukama za dalje unaprijeđenje domaćih i međunarodnih procedura i aktivnosti koje CIP provodi, a koji će poboljšati već dostignutu izvrsnost CIP-a i njegovog osoblja.

TST Project CIP MostarKoncept evaluacijske provjere sa Standardima i smjernicama za poboljšanje postupaka priznavanja ENIC/NARIC centara razvijen kao instrument osiguranja kvaliteta od 2012 godine za potrebe ENIC/NARIC mreža i baziran je na kriterijima Lisabonske konvencije o priznavanju. Pojedinačni ENIC/NARIC centri ga mogu koristiti na potpuno dobrovoljnoj osnovi da pregledaju i unaprijede njihove prakse i usklade ih sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju u područjima gdje centri smatraju da su najbolje primjenjivi.

TST Project CIP Mostar 2Sami instrument se sastoji od 6 standarda i smjernica, kao i protokolza provođenje samoevaluacijskog izvještaja (uključjujući SWOT analizu) kao i vrednovanje na licu mjesta od strane dva ENIC/NARIC centra. Samoevaluacijski izvještaj i vrednovanje imaju ciljani pristup fokusiran na stalno poboljšanje u područjima koje centri koji se vrednuju odaberu. Eksterno vredenovanje se preporučuje svakih pet godina ili u slučaju bitnih promjena u radu centra.

TST Project CIP  Mostar 3Projektna aplikacija za novi ciklus vrednovanja za period 2023.-2025. godina podnesena je Evropskoj komisiji u junu 2022. godine, dok su Standardi i Smjernice usvojene od ENIC/NARIC centara tokom Godišnjeg sastanka mreža 2019. godine u Kelnu, Njemačka.