Datum kreiranja 20 Decembar 2022
Štampa

European-Universities-Call 2023Ovaj novi poziv će nastaviti provođenje inicijative evropskih univerziteta sa ukupnim budžetom od 384 miliona eura.

Djelovanje evropskih univerziteta obuhvata sve misije visokoškoslkih ustanova u obrazovanju, istraživanju, inovacijama i uslugama društvu. Alijanse univerziteta imaju različite modele sistemske, strukturalne i održive međunarodna saradnje koje jačaju kvalitet, djelovanje, atraktivnost i međunaordnu konkurentnost visokog obrazovanja u cijeloj Evropi, u korist studenata i akademskog osoblja, promovišući demokratske vrijednosti.

Erasmus+ poziv za dostavu projektnih prijedloga za Evropske univerzitete za 2023. godinu je sada otvoren za učešće visokoškolskih ustanova iz svih zemalja Zapadnog Balkana kao punopravnih partnera u alijansama.