Datum kreiranja 16 Januar 2023
Štampa

U Sarajevu, 13. i 14. decembra 2022. godine, održan je sastanak Kontakt tački Radne grupe za priznavanje akademskih kvalifikacija, agencija iz oblasti osiguranja kvaliteta i ENIC/NARIC centara ekonomija Zapadnog Balkana. Predstavnici svih ekonomija prisustvovali su sastanku, kao i predstavnici Regionalnog vijeća za saradnju (RCC), direktorica Obrazovno-reformske inicijative za Jugoistočnu Evropu (ERI SEE) i konsultanti koji rade na izradi zajedničke master kvalifikacije iz oblasti informacionih tehnologija i Regionalne baze podataka o postupcima priznavanja.

Working Group on Recognition of Academic Qualifications Sarajevo December 2022U vezi zajedničke master kvalifikacije iz oblasti informacionih tehnologija, konsultanti su prisutnima predstavili ključne nalaze, o samom konceptu sa podtemama vezanim za pristup programa i troškovima studiranja, potencijalnim mogućnostima za stipendije, nastavnom planu i programu i mogućnostima akreditacije programa.Koncept se bazirao na preporukama za traženje najprikladnije i održive metode za implementiranje zajedničkog master programa, uključujući provizorni budžet i troškove, moguće opcije za finansijsku održivost putem Erasmus+, Erasmus+ Master Degree, projekata razvoja kapaciteta u visokom obrazovanja, istraživanja opcija za uspostavljanje Regionalnog akademskog fonda za Zapadni Balkan kao i mogućnosti finansiranja putem promocije i traženja finansijske pomoći. Konačno, koncept pruža smjernice za odabir mjesta izvođenja nastave kada se zajednički master program uspostavi. Svi učesnici su se složili da je ovaj zadatak finaliziran u pravo vrijeme uzimajući u obzir Evropsku univerzitetsku inicijativu za sve visokoškolske ustanove Zapadnog Balkana.

Working Group on Recognition of Academic Qualifications Sarajevo December 2022 2U vezi Regionalne baze podataka o postupcima priznavanja, programeri su predstavili potpuno funkcionalnu bazu podataka, uključujući javni i privatni dio i demonstrirajući korištenje baze podataka. Uslijedila je diskusija o trenigu korištenja baze podataka za ENIC/NARIC centre, te je dogovoren raspored treninga.

Drugi dan bio je posvećen diskusiji o Evropskoj univerzitetskoj inicijativi i radnom planu za 2023. godinu.

Working Group on Recognition of Academic Qualifications Sarajevo December 2022 3Članovima Radne grupe za priznavanje akademskih kvalifikacija obratio se predstavnik DG NEAR sa informacijama o Evropskoj univerzitetskoj inicijativi, jednoj od vodilja u obrazovanja u Evropskoj uniji. Predstavljene su kratke informacije o pozadini ove inicijative, ističući sveobuhvatnu prirodu inicijative da se međunarodna obrazovnna saradnja podigne na drugi nivo, povezujući visokoškolske ustanove s ciljem zbližavanja građana Evrope.Evropska unvierzitetska inicijativa otvorena je sada ravnopravno zasve ekonomije Zapadnog Balkana, tako da sve visokoškolske ustanove Zapadnog Balkana mogu učestvovati.

 

Na kraju sastanka, diskutovano je o Radnom plan za 2023. koji je i usvojen, pri tome posebno dajući prioritete odredbama Sporazumu o priznavanju akademskih kvalifikacija i pružajući podršku sistemu osiguranja kvaliteta.