Obavještenje o javnim konsultacijama

Datum kreiranja 28 Septembar 2017
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je u skladu sa Programom rada za 2017. godinu u proces javnih konsultacija uputio Prednacrt Preporuka o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja.

Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja donose se sa ciljem promoviranja preporučenih procedura priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja i olakšavanja procedure priznavanja organima nadležnim za priznavanje u Bosni i Hercegovini.

Proces javnih konsultacija otvoren je do 18.10.2017.godine, te vas pozivamo da učestvujete u konsultacijama putem web aplikacije Ministarstva pravde BiH eKonsultacije (https://ekonsultacije.gov.ba/).

Dokument možete preuzeti ovdje.

 Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja