Datum kreiranja 18 Februar 2016
Štampa

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja da je Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Delegacijom EU u BiH, uspostavila nove procedure za oslobađanje od PDV-a i carina, za projekte finansirane u okviru Erasmus+ programa.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 04 Februar 2016
Štampa

Na konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, koja je održana 29. januara 2016. godine u Mostaru, izabran je predsjednik i dva potpredsjednika Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 02 Februar 2016
Štampa

Evropska komisija objavila je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ EACEA 48/2015.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 01 Februar 2016
Štampa

Predstavnik Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja učestovao je na Početnom sastanku Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini", koji se održao u Gentu, Belgija, 25. i 26. januara 2016. godine.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 30 Novembar 2015
Štampa

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja održali su dana 24.11.2015. godine jednodnevnu obuku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 28 Novembar 2015
Štampa

Evropska komisija objavila je novu verziju najčešće postavljanih pitanja o međunarodnoj kreditnoj mobilnosti za visokoškolske ustanove.

Dok su neka pitanja specifična za institucije koje podnose zahtjev, odnosno institucije u zemljama Evropske unije, većina pitanja će biti interesantna/relevantna za partnerske institucije u zemljama partnerima. Nova verzija se može preuzeti ovdje.

Verzija najčešće postavljanih pitanja za studente i osoblje još nije ažurirana. Posljednja verzija je objavljena u januara 2015. godine i može se preuzeti ovdje.

 
Datum kreiranja 23 Novembar 2015
Štampa

Evropska komisija objavila je dokument pod nazivom "Vodič za podnosioce zahtjeva", vezano za Erasmus+ projekte međunarodne kreditne mobilnosti.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 11 Novembar 2015
Štampa

U Zagrebu je 5. i 6. novembra 2015. godine održan ERI SEE seminar o uklanjanju prepreka za priznavanje kvalifikacija. Učesnici seminara su bili predstavnici ministarstava obrazovanja, državnih ENIC/NARIC centara i univerziteta kao i međunarodnih organizacija.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 09 Novembar 2015
Štampa

Evropska komisija je objavila novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu (EAC/A04/2015).

Pozivom su obuhvaćene ključne aktivnosti programa Erasmus+ koje podrazumijevaju sljedeće oblasti: obrazovna mobilnost pojedinaca, saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse i podrška reformi politike. Više detalja o kriterijima i uslovima apliciranja, kao i o konkretnim oblastima unutar ključnih aktivnosti, može se naći na sljedećoj stranici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Takođe, ažurirani Vodič za program Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide) može se preuzeti na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

 
Datum kreiranja 03 Novembar 2015
Štampa

Godišnja međunarodna konferencija "Pošteno priznavanje: Najbolje prakse i inovativni pristupi" organizovana od Nacionalnog informativnog centra za priznavanje inostranih kvalifikacija, održana je 16. i 17. oktobra 2015. godine u Moskvi.

Opširnije...