Datum kreiranja 29 Mart 2016
Štampa

Nakon Početnog sastanka Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini", održanog u Gentu, u Banja Luci je od 07. do 10. marta 2016. godine održan naredni sastanak u okviru Prvog projektnog paketa "Analiza trenutne situacije vezane za internacionalizaciju i mehanizme priznavanja".

Opširnije...
 
Datum kreiranja 15 Mart 2016
Štampa

Nakon Sedmog sastanka Komiteta Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskoj regiji, predstavnik Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovao je Konferenciji "Priznavanje kvalifikacija izbjeglica, raseljenih lica i lica u situaciji sličnoj izbjegličkoj".

Opširnije...
 
Datum kreiranja 15 Mart 2016
Štampa

UNESCO i Vijeće Evrope organizovali su Sedmi sastanak Komiteta Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskoj regiji (Lisabonska konvencija o priznavanju).

Opširnije...
 
Datum kreiranja 15 Mart 2016
Štampa

Treći sastanak konzorcija u okviru Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje – BHQFHE“, održan je od 24.02.-28.02.2016. godine na University of Limerick u Limericku, Irska.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 23 Februar 2016
Štampa

U "Službenom glasniku BiH", broj 10/16, objavljena je Odluka o usvajanju Mape puta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU. Mapa puta je proizašla iz složene analize u kojoj su učestvovale sve nadležne vlasti, uključujući sve institucije u sektorima zdravstva, arhitekture i veterine.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 18 Februar 2016
Štampa

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja da je Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Delegacijom EU u BiH, uspostavila nove procedure za oslobađanje od PDV-a i carina, za projekte finansirane u okviru Erasmus+ programa.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 04 Februar 2016
Štampa

Na konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, koja je održana 29. januara 2016. godine u Mostaru, izabran je predsjednik i dva potpredsjednika Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 02 Februar 2016
Štampa

Evropska komisija objavila je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ EACEA 48/2015.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 01 Februar 2016
Štampa

Predstavnik Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja učestovao je na Početnom sastanku Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini", koji se održao u Gentu, Belgija, 25. i 26. januara 2016. godine.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 30 Novembar 2015
Štampa

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja održali su dana 24.11.2015. godine jednodnevnu obuku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Opširnije...