Štampa

         Pregled naknada za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija

Univerzitet u Bihaću

200 KM

Univerzitet u Zenici

Diploma dodiplomskog studija - 250 KM

Diploma magistarskog studija - 500 KM

Diploma doktorskog studija - 1.500 KM

Univerzitet u Tuzli

Diploma o završenom višem obrazovanju -150 KM

Diploma o završenom visokom obrazovanju - 210 KM

Diploma o naučnom/umjetničkom stepenu magistra/magistra struke - 240 KM

Priznavanje uvjerenja/potvrde o završenim studijskom godinama po studijskoj godini - 80 KM

Sveučilište u Mostaru:

  1. Fakultet strojarstva i računarstva
  2. Građevinski fakultet
  3. Pravni fakultet
  4. Zdravstveni studij
  5. Filozofski fakultet
  6. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
  7. Agromediteranski i prehrambeno-tehnološki fakultet

800 KM osim diplome iz Republike Hrvatske za koje je 200 KM-strojarstvo

600 KM-građevinski

Pravni: VI/1 stručne spreme 400 KM

VII/1 stručne spreme 500 KM (osim iz R.Hrvatske onda je po 200 KM)

Magistarski studij 1.000 KM

Doktorski studij 1.500 KM

I doktorski i magistarski iz Republike Hrvatske po 300KM

Zdravstveni: 500 KM

Filozofski: diplome iz R.Hrvatske: 200 KM, diplome iz inostranstva: 800 KM, poslijediplomski: 1.000 KM, doktorski 1.500 KM

Prirodoslovni: 800 KM, osim za diplome iz Hrvatske koje su 200

Agromediteranski: doktorski 1.200 KM, magistarski: 1.000, VII stepen: 800 KM,

Univerzitet „Džemal Bijedić“

Prvi ciklus studija iz zemalja bivše Jugoslavije: 1.000 KM

Prvi ciklus studija iz ostalih zemalja: 1.200 KM

Drugi ciklus studija iz zemalja bivše Jugoslavije: 1.200 KM

Drugi ciklus studija iz ostalih zemalja: 1.400 KM

Treći ciklus iz zemalja bivše Jugoslavije: 1.400 KM

Treći ciklus iz ostalih zemalja: 1.600 KM

Sveučilište/Univerzitet „Hercegovina“

I i II ciklus studija, VSS i VŠS 750 KM i III ciklus studija 1.000 KM

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Tuzlanskog kantona

80 KM

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

70 KM

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

200 KM

Ministarstvo obrazovanja znanosti kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

108 KM

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

300 KM

Kanton Sarajevo

Akademsko: 400 KM

Stručno: 200 KM

Doktorski studij: 500 KM

Univerzitet u Banjoj Luci (akademsko):

Priznavanje strane visokoškolske isprave osnovnog studija i studija prvog ciklusa

Priznavanje strane visokoškolske isprave postdiplomskog studija i studija drugog ciklusa

 

700 KM

 

1.000 KM

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

150 KM