Štampa

 

Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 8/09)

 

Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 9/10)

 

Zakon o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 4/11)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 6/13)

 

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 4/21)


Zakon o Univerzitetu u Bihaću ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 16/09)

 

Zakon o dopuni Zakona o univerzitetu u Bihaću ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 4/11)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o univerzitetu u Bihaću ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 6/13)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o univerzitetu u Bihaću ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 22/13)

 

Pravilnik o korištenju akademskih titula na visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 15/10)

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju akademskih titula na visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 18/10)

 

Pravilnik o dopunama Pravilnika o korištenju akademskih titula na visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 21/13)

 

Pravilnika o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Unsko sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 15/10)

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Unsko sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 9/11)

 

 

 

 

T