Print

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića , 71000 Sarajevo

Univerzitet Sarajevu

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

71000 Sarajevo, Obala Kulina bana 7/II

web:http://www.unsa.ba/

Univerzitet

Javna

Akademija likovnih umjetnosti

Studijski programi

Akademija scenskih umjetnosti

Studijski programi

Arhitektonski fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Elektrotehnički fakultet

Studijski programi

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Studijski programi

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Studijski programi

Fakultet političkih nauka

Studijski programi

Fakultet islamskih nauka

Studijski programi

Farmaceutski fakultet

Studijski programi

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Studijski programi

Fakultet zdravsvenih studija

Studijski programi

Fikozofski fakultet

Studijski programi

Građevinski fakultet

Studijski programi

Katolički bogoslovni fakultet

Studijski programi

Saobraćajni fakultet

Studijski programi

Mašinski fakultet

Studijski programi

Medicinski fakultet

Studijski programi

Muzička akademija

Studijski programi

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Prirodno-matematički fakultet

Studijski programi

Pedagoški fakultet

Studijski programi

Stomatološki fakultet sa klinikama

Studijski programi

Šumarski fakultet

Studijski programi

Veterinarski fakultet

Studijski programi

Fakultet za upravu (pridružena članica Univerziteta u Sarajevu)

Studijski programi

Institut za istoriju

Studijski programi

Institut za jezik

Studijski programi

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Studijski programi

Orijentalni institut

Studijski programi

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5385

 

11.12.2017. godine