Kreirano 21 Prosinac 2021
Ispis

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja sudjelovao je na sastanku Radne skupine za priznavanje akademskih kvalifikacija gospodarstava Zapadnog Balkana, koji je održan 14. i 15. prosinca 2021. u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

Working Group on Academic Recognition Skopje December 2021Svrha sastanka bila je okupiti kontaktne točke i čelnike agencija za osiguranje kvalitete kako bi prošli kroz ono što je dosad postignuto, te razgovarali o budućnosti dnevnog reda, u skladu sa Zajedničkim regionalnim akcijskim planom tržišta (CRM AP) za 2022. Rasprave su bile o tri skupa pitanja – dovršetku i aktivnostima koje proizlaze iz tekuće tehničke pomoći; izrada akcijskog plana za osiguranje kvalitete; putokaz za usklađivanje strukovnih kvalifikacija; i uvođenje novih aktivnosti od 2022., uglavnom kao instrument tehničke pomoći na zahtjev za svako od gospodarstava Zapadnog Balkana. Sastanak je otvorio voditelj Programskog odjela Vijeća za regionalnu suradnju (RCC) koji je poželio dobrodošlicu sudionicima, čestitao im na dosadašnjem radu i potaknuo sudionike da istraže nove aktivnosti izvan CRM AP-a. Predstavnici gospodarstava u uvodnim su riječima izrazili nadu da će uskoro biti usvojen nacrt Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, koji će omogućiti daljnje uklanjanje barijera za studente i akademsko osoblje u regiji te otvoriti nove puteve suradnje. Predstavnik Glavne uprave Komisije za obrazovanje i kulturu (DG EAC) u uvodnim je napomenama također podržao ono što je do sada urađeno, te iznio daljnje aktivnosti u skladu s Agendom za inovacije Zapadnog Balkana. U tijeku je dovršavanje detaljnog akcijskog plana za Agendu o inovacijama Zapadnog Balkana, koji će potom omogućiti konkretnije usklađivanje rada DG EAC, RCC i WB6 na dnevnom redu koji je pred nama. Predstavnici gospodarstava iznijeli su reforme u obrazovnom sektoru poduzete tijekom 2021., uključujući i osiguranje kvalitete. Working Group on Academic Recognition Skopje December 2021 2Niz tematskih rasprava o profesionalnim standardima zanimanja, mikrokreditima, osiguravanju kvalitete za nastavnike u visokom obrazovanju i akreditaciji poslužio je za formaliziranje potencijalnih novih aktivnosti izvan CRM AP 2021.-2022. Rasprave su bile usmjerene i na potencijalnu uspostavu regionalnog zajedničkog master studija u IT sektoru, te na potrebu procjene najboljih opcija za uspostavu takvog programa i osiguranje njegove održivosti. Rasprave su bile usredotočene i na novi instrument tehničke pomoći koji će biti dostupan svim gospodarstvima 2022. godine. Predstavnici su se jednoglasno dogovorili oko niza zaključaka i zajedničkog rada u 2022. godini. Nakon plodne rasprave Radna skupina je zaključila sljedeće:

1. U skladu s CRM AP 2021-2024, Radna skupina je primila na znanje završetak zadataka o strukovnim kvalifikacijama i pristupu visokom obrazovanju, koji će u siječnju 2022. biti dostavljeni Radnoj skupini na pregled i validaciju. Radna skupina pozdravila je uvođenje instrumenta tehničke pomoći.

2. Radna skupina dogovorila je pokretanje procesa izrade Akcijskog plana za osiguranje kvalitete, u skladu s CRM AP 2021.-2024.

3. Radna skupina zadužila je RCC da naruči procjenu regionalnog zajedničkog master studija u IT sektoru, s naglaskom na najbolje opcije i održivost. Ova procjena će posebno razmotriti dostupne instrumente koji su najprikladniji za uspostavu takvog programa, te hoće li on biti u okviru programa ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, mogućnosti održivosti, načine kako se takav program učiniti privlačnim za strane studente izvan Zapadnog Balkana i studijske programe razvijene na temelju zahtjeva tržišta rada.

4. Dodatno ispitati potencijalne aktivnosti vršnjačkog učenja koje će se održati 2022., uključujući mikrokredite.

5. RCC će organizirati konzultacije Radne skupine s Općom upravom za obrazovanje i kulturu čim se dovrši detaljni akcijski plan, početkom 2022., radi daljnjeg usklađivanja aktivnosti na područjima od zajedničkog interesa.