Kreirano 08 Lipanj 2022
Ispis

Sastanak kontakt točki Radne grupe (WG) za priznavanje akademskih kvalifikacija održan je 31. svibnja i 1. lipnja u Briselu. Predstavnici svih ekonomija Zapadnog Balkana (WB), Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Sjeverne Makedonije, Republike Albanije i Kosova (naziv definiran Rezolucijom Ujedinjenih naroda 1244 iz 1999. godine) prisustvovali su sastanku, osim Crne Gore zbog trenutnih promjena vezanih za nominaciju u Radnu grupu, zatim predstavnik Vijeća za regionalnu suradnju (RCC), ravnatelj Inicijative za reformu obrazovanja Jugoistočne Europe (ERI SEE) i predstavnici Glavne uprave za obrazovanje i kulturu (DG EAC).

Brisel Academic Recognition Group WB 1 May 2022Prvi dan je bio posvećen konzultacijama sa DG EAC. Predstavnici DG EAC-a informirali su Radnu grupu o ciljevima predstojećeg/ih ministarskog/ih sastanka/sastanaka u lipnju, u Tirani vezano za kulturu, inovaciju i obrazovanje, što će doprinijeti ponovnom pokretanju motivacije o dnevnom redu i kreiranju političke agende između ministara Zapadnog Balkana i povjerenika. Što se tiče dnevnog reda Europske komisije za Zapadni Balkan o inovacijama, znanosti, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu (WB agenda), ostaju ključni rezultati – udruživanje Zapadnog Balkana i Europske unije, sudjelovanje u programima Europske unije – Horizon i Erasmus, uključenost u kreiranje politika u obrazovanju u Europskoj uniji.

Predstavnici ekonomija informirali su o aktivnostima zakonodavne reforme koje su poduzete u ekonomijama, uključujući revizije zakona o visokom obrazovanju i tekućem radu na dovršavanju odgovarajućih strategija. ERI SEE je predstavio svoj trenutni i budući rad u oblasti obrazovanja. Ove rasprave su bile od značaja za DG EAC i ekonomije Zapadnog Balkana, kako bi bili upoznati o potrebama, identificirali potencijalne praznine koje treba popuniti u zajedničkom radu i kako bi se unaprijedila izgradnja kapaciteta Erasmus+ programa Zapadnog Balkana, uključujući mobilnost, kao i stručno mobilnost. Predstavnici DG EAC-a su obavijestili da je Erasmus Mundus sada otvoren za sve partnere.

Sastanak je rezultirao zajedničkim zaključcima da priznavanje akademskih i stručnih kvalifikacija ostaje prioritet, DG EAC potiče ekonomije Zapadnog Balkana u daljem korištenju postojećih baza podataka (Zajednički informacijski sustav, regionalna baza podataka o priznavanju) i razvoj novih u oblastima koje se odnose na priznavanje akademskih kvalifikacija. 

Brisel Academic Recognition Group WB 2 May 2022DG EAC će, također, osigurati stručnjake za izgradnju kapaciteta za unapređenje procedura priznavanja kvalifikacija, osiguranja kvaliteta i dizajnirane radionice koje je predložila Radna grupa.

Drugog dana, Radna grupa je razgovarala o temama vezanim za priznavanja akademskih i stručnih kvalifikacija, osiguranju kvaliteta i stručnom obrazovanju i obuci. Znatan dio vremena je utrošen na razmjenu ideja o zajedničkom master programu iz informacijsko tehnološkog sektora. Nakon što su svi predstavnici iznijeli detaljan pregled aktivnosti, došlo je do sljedećih zaključaka:

Od 2023. godine održavat će se četiri sastanka Radne grupe godišnje (svako tromjesečje); sljedeći sastanak Radne grupe, uz sudjelovanje šefova agencija za osiguranje kvaliteta i ENIC/NARIC centara održat će se u zadnjem tjednu rujna 2022.godine; RCC i ERI SEE će zajednički organizirati 3 radionice sa 6 tematskih cjelina o priznavanju kvalifikacija, od rujna do prosinca 2022. godine; pored toga, RCC i ERI SEE će zajedno organizirati zajednički sastanak agencija za akreditaciju Zapadnog Balkana i ENIC/NARIC centara o statusu visokoškolskih ustanova na Zapadnom Balkanu; nastavit će se rad na funkcionalizaciji baze podataka regionalnog priznavanja, dok će se konzultacije održati sa agencijama za osiguranje kvaliteta vezano za informacijski sustav za upravljanje osiguranjem kvaliteta u postupcima akreditacije.

RCC je poručio analizu vezano za zajednički master program u IT sektoru koja će se dostaviti Radnoj grupi u rujnu 2022. godine, a prije planiranog sastanka.