Kreirano 05 Srpanj 2022
Ispis

U okviru PARTISH projekta (Razvoj izvandrednih i kratkih ciklusa u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini) projektni partneri iz Bosne i Hercegovine boravili su u studijskom posjetu Estoniji, od 6.-9. lipnja 2022. godine. Domaćin studijskog posjeta bio je projektni partner iz Estonije, odnosno Sveučilište u Talinu. Projekt je odobren u okviru Erasmus+, KA2- Suradnja za inovacije i razmjena najboljih praksi – Izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja.

Estonija1Predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, kao i međunarodni partneri, Sveučilište u Montpellieru, Riga Visoka škola Sveučilišta Latvija i Univerzitet u Novom Sadu, koji je i koordinator projekta, sudjelovali su u studijskom posjetu.Estonija2 Tijekom studijskog posjeta, države partneri Projekta - Francuska, Estonija i Latvija - podijelile su svoja iskustva u razvoju i provedbi kratkih ciklusa i izvanrednih studija. Iako su visokoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine već počele raditi na uspostavljanju zakonodavnog okvira za uvođenje studija kratkog ciklusa, važno je identificirati iskustva, prednosti i slabosti drugih zemalja.

Predstavnik Univerziteta u Novom Sadu istakao je prednosti djelomičnog ili potpunog modela e-učenja za izvođenje kratkih i izvanrednih studija, zbog čega se tijekom posjeta raspravljalo o iskustvima obrazovnih ustanova u svezi korištenja specifičnih programa e-učenja. Kao ključni problem modela e-učenja nameće se pitanje osiguranja kvalitete izvođenja studijskih programa, kao i osiguranje financijskih sredstva kojima bi se ta kvaliteta postigla.

Tijekom posjeta organiziran je i sastanak projektnih partnera na kojemu se raspravljalo o trenutačnim postignutim rezultatima prva tri radna paketa te o pripremi privremenog izvješća o rezultatima projekta.