Kreirano 05 Srpanj 2022
Ispis

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja sudjelovali su na 29. godišnjem sastanku ENIC/NARIC mreža, koji se održao u Dublin-u, Republika Irska, od 19. do 21.lipnja 2022. godine, gdje su se predstavnici država članica mreža okupili da razmijene iskustva i diskutuju o posljednjim promjenama u području priznavanja.

Dublin1Organiziran od strane Europskog povjerenstva, Vijeća Europe, UNESCO-a, državne agencije za kvalitetu i kvalifikacije Republike Irske (ENIC/NARIC centar Republike Irske), ENIC biroa i NARIC savjetodavnog odbora, a podržan od Tehničkog tima za podršku ENIC/NARIC mreža, ovaj sastanak je bio jedinstvena prigoda za članice ENIC/NARIC mreža da diskutiraju o posljednjim promjenama u području priznavanja.

Dublin2Dvodnevni program, koji se sastojao od plenarnih i odvojenih sesija spojio je sudionike sa različitim znanjima i ekspertizom da diskutiraju i razmjene informacije o podršci multilateralnoj suradnji putem razmjene informacija o politikama i praksama priznavanja kvalifikacija i pružanja mogućnosti za aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Dublin3Tijekom sastanka, predstavljena je nova web stranica ENIC/NARIC mreža, kao i njen novi logo. Stranica je sada vrlo dobro struktuirana i dizajnirana što će biti korisnije kako za članice ENIC/NARIC mreža, ali isto tako za različite zainteresirane strane.

Vrlo važna tema posvećena je obilježavanju 25 godina od potpisivanja Lisabonske konvencije o priznavanju od strane zemalja članica, a prezentirani su glavna postignuća u implementaciji same Konvencije.

Drugi dan sastanka je bio fokusiran na regionalne konvencije i kako uspostaviti suradnju između regija u području priznavanja, posebice otkad Azijsko-pacifička regionalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanja (Tokio konvencija) reflekuje nove trendove u priznavanju u visokom obrazovanja u Azijsko-pacifičkom regionu, sa uspostavljanjem APPNIC mreže.

Sljedeći sastanak mreža održaće se u Švedskoj u srpnju 2023. godine.