Kreirano 05 Srpanj 2022
Ispis

U okviru TST projekta, predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, kao dio ekspertnog tima, zajedno sa predstavnikom ENIC centra Nizozemske posjetili su ENIC centar Republike Moldavije (MRC), s namjerom da provjere kvalitetu i transparentnost njihovih aktivnosti u području priznavanja. Moldavski državni stručnjak iz Državne agencije za osiguranje kvalitete u obrazovanju i istraživanju je podržao ekspertni tim.

MoldavijaPosjet je održan u Kišinjevu 30. lipnja 2022. godine. Tijekom posjeta, raspravljalo se o samoevaluacijskom izvješću moldavijskog ENIC centra. U izvješću MRC je pokazao zainteresiranost za jačanje nacionalne uloge centra, vidljivosti i statusa državne službe za priznavanje kao ENIC centra, naglašavajući međunarodnu dimenziju u osiguranju kvalitete u proceduri priznavanja, dobijanju povratnih informacija i preporuka o njihovoj praksi priznavanja, kao i korištenju stručnih izvješća za dobijanje političke podrške od vlade za buduće usklađivanje nacionalnog sustava priznavanja sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju i ENIC/NARIC standardima.

Tijekom posjeta ekspertni tim se fokusirao na unaprjeđenju procedure vrednovanja i (među)narodnoj ulozi MRC-a, kao i na jačanju MRC-a, a sve da bi njihov rad bio sukladan standardima Europskog područja priznavanja koji omogućava pošteno priznavanje i pristup uslugama za korisnike iz raznih dijelova svijeta. Naprijed navedeno je bilo sukladno ključnim točkama naznačenim u samoevaluacijskom izvješću.

Ekspertski tim je bio vrlo impresioniran trenutnim obujmom poslova MRC-a, a posebno uzimajući u obzir ograničen broj uposlenih. Primjenjuje se većina bolonjskih alata, održavaju se intenzivni kontakti sa službenicima za priznavanje na viokoškolskim utanovama i regionalnim centrima za obrazovanje, pružaju se stručne obuke za uposlene u visokom, srednjem i strukovnom obrazovanju; MRC ima aktivnu ulogu u razvitku nacionalnog zakonodavstva i obrazovnih politika i odgovoran je za poboljšanje nacionalnog kvalifikacijskog okvira i politike priznavanja. Pored ostalog, rade se i provjere obrazovnih isprava iz srednjih i strukovnih škola te visokog obrazovanja (izuzev 8. razine kvalifikacija što je u nadležnosti Agencije za osiguranje kvalitete u obrazovanju i istraživanju), analize i unaprjeđenje bilateralnih sporazuma o međunarodnom priznavanju.

Nakon posjeta, ekspertni tim će objaviti izvješće sa ključnim preporukama za unaprjeđenje domaćih i međunarodnih procedura i aktivnosti MRC-a.