Kreirano 01 Prosinac 2022
Ispis

Konferencija "Visoko obrazovanje - trendovi i inovacije" održana je 11. i 12. 10. 2022. godine u Mostaru, u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanja (CIP) i Projekta “Obrazovanje za zapošljavanje".

CIP Conference 2022 1Konferencija "Visoko obrazovanje - trendovi i inovacije" održana je 11. i 12. 10. 2022. godine u Mostaru, u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanja (CIP) i Projekta “Obrazovanje za zapošljavanje".

Konferenciji su se odazvali Predstavnici ENIC/NARIC ureda Republike Srbije i Republike Slovenije, nadležnih obrazovnih vlasti, visokoškolskih ustanova u BIH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, ERASMUS + ureda u BiH, te predstavnici studenata. Cilj Konferencije je sudionicima predstaviti najnovije trendove i inovacije iz područja visokog obrazovanja, s posebnim naglaskom na priznavanje prethodnog učenja, odnosno priznavanje kvalifikacija stečenih specifičnim vidovima učenja. Također, posebna pažnja je usmjerena na aktualnu situaciju na tržištu rada, odnosno kako tržište rada u Bosni i Hercegovini prepoznaje visokoškolske kvalifikacije stečene po bolonjskim principima visokog obrazovanja.

CIP Conference 2022 2Uz stručna predavanja na navedene teme, u dva dana konferencije, izvedene su tri panel diskusije, sljedećim redom:

Prvom panel diskusijom „Visoko obrazovanje – trendovi i inovacije“, predstavljeni su načini osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama učesnicima Konferencije, načini priznavanja inozemnih kvalifikacija, te spremnost na prihvaćanje trendova i inovacija u području visokog obrazovanja s naglaskom na priznavanje informalnog obrazovanja i neformalnog učenja.

CIP Conference 2022 3Na drugoj panel diskusiji pod nazivom „Kako tržište rada u Bosni i Hercegovini prepoznaje visokoškolske kvalifikacije stečene po bolonjskim principima visokog obrazovanja?“, diskutirano koliko su kvalifikacije stečene po bolonjskim principima obrazovanja prepoznate na tržištu rada u BiH, te jesu li ishodi učenja bolonjskog sustava obrazovanja uporedivi s predbolonjskim obrazovanjem.

CIP Conference 2022 4Treća, centralna panel diskusija „Visoko obrazovanje – trendovi i inovacije“, osim već navedenih tema, dotakla se i sljedećeg:

  • priznavanje prethodnog učenja (razdoblja studija, neformalnog obrazovanja i       informalnog učenja);
  • priznavanje mikrocertifikata;
  • priznavanje osobama s nedovoljnom dokumentacijom ili bez     dokumentacije;
  • uporaba kvalifikacijskog okvira u postupcima priznavanja;
  • kvalifikacije visokog obrazovanja i tržište rada;
  • izjednačavanje predbolonjskih kvalifikacija sa kvalifikacijama stečenim po bolonjskim principima visokog obrazovanja.

CIP Conference 2022 5Generalni zaključak koji se nameće nakon održane Konferencije jeste da su predavanja, prezentacije, aktivne diskusije, razmijena iskustava, te predstavljanje najnovijih trendova u obrazovanju, rezultirala prepoznavanjem značaja CIP-a, te ojačanom suradnjom sa svim sudionicima visokog obrazovanja u BiH.CIP Conference 2022 6

 

 

T