Kreirano 28 Ožujak 2017
Ispis

KU Leuven je bio domaćin Praktične radionice u sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekt). Radionica je održana u Ghentu, u prostorijama KU Leuven, od 13. do 16. ožujka 2017. godine.  

Ova radionica je dio Projektnog paketa 3, aktivnost 3.3. Praktična radionica kod EU partnera. Osim predstavnika KU Leuven i partnera iz Bosne i Hercegovine, radionici je prisustvovao jedan predstavnik studenata sa javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Studenti su informirani o ključnim aspektima i posebno o mobilnosti studenata na KU Leuvenu.

Prakticna radionica Gent 13.-16.03.2017

Radionica je bila odlična prilika da se svi partneri iz Bosne i Hercegovine upoznaju s organizacijom KU Leuvena u svezi internacionalizacije, moblinost studenata i akademskog osoblja, osiguranjem kvalitete u Flandriji i na KU Leuvenu, istraživačkoj politici na KU Leuven, priznavanju kvalifikacija u Belgiji, odnosno Flandriji.

Na kraju Radionice prezentiran je pregled prve godine Projekta i plan za drugu godinu. U drugoj projektnoj godini, među ostalim aktivnostima, planiran je razvoj internacionalne strategije i mjera na svim partnerskim sveučilištima, usporedna analiza ključnih urađenih dokumenata, razvoj pravilnika za internacionalizaciju sveučilišta, implementacija pilot aktivnosti, interna i eksterna kontrola kvalitete i nadziranja te tri praktične radionice.

Sljedeći sastanak će se održati u Portu, od 2. do 6. travnja 2017. godine.