Kreirano 03 Studeni 2017
Ispis

Četvrti regionalni sastanak ENIC/NARIC centara održan je u četvrtak, 19. listopada 2017. godine, u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u Zagrebu. Susret se, već tradicionalno, organizira kako bi se raspravile aktualne teme vezane uz priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, s naglaskom na izazove s kojima se susreću države u okruženju.

Cetvrti regionalni sastanak ENIC NARIC Mreza Zagreb 10 2017Tema ovogodišnjeg sastanka bila je priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u kontekstu vanjskog, odnosno unutarnjeg osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, a sudjelovali su predstavnici ENIC/NARIC centara Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Na kraju četvrtog regionalnog sastanka ENIC/NARIC centara doneseni su sljedeći zaključci:

1. Kako bi se osigurao adekvatan postupak priznavanja inozemne obrazovne, posebno visokoškolske kvalifikacije, u kontekstu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju potrebno je kriterije za vrednovanje inozemne kvalifikacije utemeljiti na nekoliko važnih točaka:

- vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja mora biti utemeljeno na jasnim, stručnim i formalno definiranim nacionalnim, odnosno međunarodnim kriterijima i postupcima,

- postupci vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja provode nezavisna tijela, odnosno agencije,

- informacije o akreditiranim studijskim programima i visokim učilištima su jasne i javno dostupne,

- učvrstiti reakreditiranost studijskog programa i visokog učilišta kao jedan od ključnih kriterija za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

2. Daljnje unapređenje suradnje ENIC/NARIC centara i nacionalnih institucija za vanjsko osiguravanje kvalitete.

3. Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) Bosne i Hercegovine će raditi na daljnjem produbljenju suradnje s Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA).

4. Predlaže se da se sljedeći regionalni sastanak ENIC i NARIC centara održi u Beogradu.