Kreirano 23 Studeni 2017
Ispis

Odbor Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u europskoj regiji (Lisabonska konvencija o priznavanju) održao je Izvanrednu sjednicu 14.11.2017. godine u Strasbourgu. Odbor je predstavio Preporuku o priznavanju kvalifikacija izbjeglica, raseljenih osoba i osoba u situaciji sličnoj izbjegličkoj koja je usvojena na ovom sastanku.

Ova Preporuka će pomoći državama da implementiraju članak VII Konvencije kojim se stranke obvezuju da će olakšati priznavanje takvih kvalifikacija, čak i onda kada ne mogu biti u potpunosti dokumentirane.

Vijeće Europe i UNESCO novim dokumentom, također, potiču države potpisnice Konvencijeda poduzmu efikasne mjere kako bi osigurale pravedno priznavanje kvalifikacija izbjeglicama.

Dati pravo izbjeglicama da koriste stečene kvalifikacije u cilju zapošljavanja ili nastavka studija je važan korak u olakšavanju situacije izbjeglica. Izbjeglice, kojima je omogućeno razvijati i koristiti kompetncije, mogu naći motivaciju usprkos teškoj situaciji. Održat će i dodatno razviti svoje kompetencije što ide u prilog zemljama u kojima su smještene izbjeglice, a to će biti prednost za zemlje iz kojih dolaze, prilikom obnove njihovih zemalja, kada i ako se budu mogli vratiti.

Poseban dio sastanka bio je posvećen primjerima dobre prakse u priznavanju kvalifikacija izbjeglica i mišljenjima ključnih aktera o ovom pitanju. Predstavljena je i Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice, biografski dokument koji je razvio ENIC/NARIC Danske, kao i rad na KIRON projektu te stav Međunarodnog udruženja sveučilišta (IAU).