Kreirano 18 Prosinac 2017
Ispis

U prostorijama Univerziteta u Zenici, održan je Drugi sastanak konzorcija u okviru Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja" (STINT projekt). Sastanak je uslijedio nakon tri praktične radionice održane kod EU partnera u Projektu, KU Leuven, Polytechnic Institute of Porto i Buckinghamshire New University.

Sastanak je započeo kratkim pregledom realizacije aktivnosti u prve dvije godine Projekta. Izvješće EACEA-e (Izvršne agencije za obrazovanje audiovizualnu djelatnost i kulturu) o tehničkoj implementaciji Projekta, odnosno ocjeni Projekta sa "Fer" smatrana je od svih partnera u Projektu kao neodgovarajuća. Iako su neke aktivnosti mogle biti realizirane efikasnije, realizirane obveze svih partnera su trebale biti prepoznate i Projekat kvalificirati uspješnijim.

STINT project Zenica 29-30 November 2017Na sastanku je predstavljena eksterna kontrola i monitoring izvješće o projektnim partnerima iz Bosne i Hercegovine.

Nakon toga, javna sveučilišta su predstavila trenutnu situaciju vezanu za novu stratgiju internacionalizacije kao i indikatore za mjerenje i ocjenjivanje internacionalizacije, dok je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja predstavio daljnje aktivnosti za implementaciju Modela priznavanje na svim sveučilištima koja sudjeluju u Projektu. Predstavnik Centra je istakao da je glavna prepreka za implementaciju Modela priznavanja zakonodavstvo iz područja priznavanja koje predstavljaju barijeru za implementiranje Projekta, jer nije usklađeno s odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju. Međutim, niti Centar niti partneri u Projektu nemaju zakonske ovlasti kojim mogu prisiliti obrazovne vlasti da što prije promijene zakonodavstvo. Ono što bi svi projektni partneri mogli uraditi je da podstiču obrazovne vlasti da izmijene zakonodavstvo vezano za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija kroz izravni individualni kontakt te da planiraju zajedničke aktivnosti.  

Javna sveučilišta predstavili su, također, aktivnosti vezane za kreiranje pravilnika o mobilnosti i vodiča o mobilnosti koji trebaju sva sveučilišta usvojiti do kraja implementacije Projekta. Također, prezentirane su pilot aktivnosti u vezi implementacije strategije na sveučilištima. Svi partneri su upoznati o zadovoljstvu partnera kroz analizu predstavljenu od Polytechnic Institute of Porto. Na kraju sastanka javna sveučilišta su predstavila internu diseminaciju aktivnosti, dok je Univerzitet u Istočnom Sarajevu predstavio aktivnosti za treću projektnu godinu.

Sljedeći sastanak planiran je u Tuzli, u travnju 2018. godine.