Kreirano 11 Srpanj 2018
Ispis

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja sudjelovao je na 7. ministarskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje, obuku, istraživanje i inovacije, koji se održao u Briselu, Belgija, 25.-26. lipnja 2018. godine. Sastanak je okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana koji se bave obrazovanjem, obukom, istraživanjem i inovacijama.

Prvi dan je bio posvećen istraživanju i inovacijama, naročito u vezi kapaciteta u istraživanju i inovacijama. Sve zemlje Balkana pokušavaju ojačati ljudske kapacitete, iako su sredstva za ovo u državnim proračunima vrlo mala. U svemu ovome, značajnu ulogu imaju sredstva Europske unije, koja su dostupna kroz različite programe svim balkanskim zemljama. Predstavnici svih zemalja su istakli značaj u vezi njihovog sudjelovanja u Horizontu 2020, Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije. Zemlje su sudjelovanje u ovom programu postavile kao prioritet u njihovim državnim strategijama u ovom području. Sve zemlje Zapadnog Balkana su veoma podržale Regionalnu suradnju. Osim izmjena zakonodavstva u području istraživanja i inovacija, sve zemlje su razvile ili razvijaju nove strategije. Sa svoje strane, Europska unija će udvostručiti sredstva za zemlje Zapadnog Balkana. Na kraju prvog dana predstavljeno je nekoliko interesantnih inicijativa.

Drugi dan je bio posvećen obrazovanju i obuci zasnovanom na Platformi Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku, zvanično pokrenutu 2018. godine. Ministri zemalja Zapadnog Balkana predstavili su stanje u području obrazovanja i obuke. Tema posljednje sesije je bila priznavanje akademskih kvalifikacija. Istaknuto je da, iako je Lisabonska konvencija o priznavanju potpisana prije 21 godinu, glavna načela Konvencije nisu u potpunosti implementirana. Predstavnici Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Europi (ERI SEE) i Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) predstavili su svoju inicijativu prema zajedničkim načelima za priznavanje akademskih kvalifikacija. Radna grupa za priznavanje akademskih kvalifikacija je osnovana i održala je tri sastanka. Odgovornost Grupe je priprema zajedničkih regionalnih aktivnosti i uklanjanje prepreka za priznavanje akademskih kvalifikacija.