Kreirano 30 Kolovoz 2018
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja dobio je od Ministarstva civilnih poslova BiH informaciju u vezi produženje važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u području visokog obrazovanja.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je raniji Protokol o suradnji u području visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj: 03/15), potpisan 25.07.2013. godine u Sarajevu, zaključen na pet studijskih godina (2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018.) te da su, u skladu s odredbama spomenutog Protokola, od studijske 2013./2014. godine državljani BiH izjednačeni s državljanima Slovenije i Europske unije u vezi plaćanja troškova studija. Konkretno, nakon potpisivanja Protokola iz 2013. godine, studentima se iz Bosne i Hercegovine ne naplaćuju "školarine za strance" koje su do tada plaćali u Sloveniji.

Također, u okviru Centra za mobilnost i europske programe obrazovanja i ospoosbljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS), svake godine je za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Sloveniji.

Nakon provedene procedure 4.7.2018. godine, razmjenom diplomatskih nota, produženo je važenje protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u području obrazovanja do kraja studijske godine u kojoj će Bosna i Hercegovina postati članica Europske unije.