Kreirano 05 Studeni 2018
Ispis

U cilju obilježavanja uspostave ERI SEE (Tajništva Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Europi) u Beogradu je, 26. listopada 2018. godine, održana Tematska konferencija pod nazivom "Vizija regionalne suradnje za kvalitetno obrazovanje i obuku", okupivši predstavnike najvažnijih ministarstava u regiji, donositelje odluka, provoditelje politika, stručnjake iz područja obrazovanja i obuke, kao i međunarodne partnere (Europska trening fondacija, Vijeće za regionalnu suradnju, GIZ...), koji su imali priliku razmijeniti mišljenja o poboljšanju kvalitete obrazovanja i obuke i nastaviti rad koji se već događa na regionalnoj razini.

ERI SEE Secretariat Launching and Thematic Conference Belgrade 26 october 2018Ciljevi Konferencije su bili poticanje i naglašavanje regionalne suradnje kao sredstva doprinosa boljoj kvaliteti sustava obrazovanja i obuke u regiji, a time i društvene i radne perspektive kao rezultat socijalnim i radnim očekivanjima njezinih građana. Konferencija je, također, imala za cilj poticanje razumijevanja aktualnih trendova u području osiguranja kvalitete općenito, strukovnog i visokog obrazovanja.

Konferencija je organiziralo Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (zemlje domaćina Tajništva ERI SEE-a) i samog Tajništva EIR SEE.

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja prisustvovao je Konferenciji koji je također prisustvovao radionici vezanoj uz Radnu skupinu za priznavanje akademskih kvalifikacija tijekom popodnevnog dijela Konferencije. Radna skupina trebala bi se sastati nekoliko puta do lipnja 2019. godine i predložiti model za olakšavanje priznavanja akademskih kvalifikacija u regiji.