Kreirano 22 Studeni 2018
Ispis

Europska komisija je objavila novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Erasmus+ za 2019. godinu EAC/A03/2018. Konkretan poziv s rokovima za podnošenje projektnih prijedloga može se pronaći na sljedećoj web stranici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ.C:2018:384:TOC.

Više detalja o kriterijima i uvjetima apliciranja, kao i o konkretnim područjima unutar ključnih aktivnosti te novi Vodič za program Erasmus+ za 2019. godinu, koji je dostupan na svim jezicima Europske unije, može se pronaći na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-gude_en.