Kreirano 30 Kolovoz 2018
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja dobio je od Ministarstva civilnih poslova BiH informaciju u vezi produženje važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u području visokog obrazovanja.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je raniji Protokol o suradnji u području visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj: 03/15), potpisan 25.07.2013. godine u Sarajevu, zaključen na pet studijskih godina (2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018.) te da su, u skladu s odredbama spomenutog Protokola, od studijske 2013./2014. godine državljani BiH izjednačeni s državljanima Slovenije i Europske unije u vezi plaćanja troškova studija. Konkretno, nakon potpisivanja Protokola iz 2013. godine, studentima se iz Bosne i Hercegovine ne naplaćuju "školarine za strance" koje su do tada plaćali u Sloveniji.

Opširnije...
 
Kreirano 13 Srpanj 2018
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, u postupku donošenja Programa rada za 2019. godinu, provodi proces javnih konzultacija u skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 94/14).

Primjedbe, komentari  i sugestije na Prednacrt Programa rada Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. od 16.07.2018. godine do 31.07.2018. godine.

Program rada može se preuzeti ovdje.

 
Kreirano 11 Srpanj 2018
Ispis

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja sudjelovao je na 7. ministarskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje, obuku, istraživanje i inovacije, koji se održao u Briselu, Belgija, 25.-26. lipnja 2018. godine. Sastanak je okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana koji se bave obrazovanjem, obukom, istraživanjem i inovacijama.

Opširnije...
 
Kreirano 11 Srpanj 2018
Ispis

U Pragu, Češka Republika, u prostorijama Karlovog sveučilišta , od 17. do 19. lipnja 2018. godine, održan je 25. zajednički godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža. Na sastanku je sudjelovalo preko 160 predstavnika ENIC/NARIC centara.

Opširnije...
 
Kreirano 04 Lipanj 2018
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, u postupku donošenja Srednjoročnog programa rada  za razdoblje 2019-2021. godina, provodi proces javnih konzultacija.

Primjedbe, komentari  i sugestije na Nacrt srednjoročnog programa rada Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja mogu se dostaviti elektronskim putem na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 30.6.2017. godine.

Nacrt dokumenta možete preuzeti ovdje.

 
Kreirano 01 Lipanj 2018
Ispis

Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske je obavijestila Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja da se od ponedjeljka, 28. svibnja 2018. godine, ponovno priznaju visokoškolske kvalifikacije stečene na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koje se nalaze na Listi akreditiranih visokoškolskih ustanova koju vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH.

 
Kreirano 16 Svibanj 2018
Ispis

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja prisustvovali su Početnom sastanku ENIC/NARIC centara Jadranskog područja. Sastanak je održan u Rimu, 04.05.2018. godine u prostorijama CIMEA-e (NARIC centra Italije). Osim predstavnika Centra, sastanku su prisustvovali predstavnici ENIC/NARIC centara Italije, Hravtske, Slovenije i Albanije, dok predstavnici ENIC centara Srbije, Crne Gore i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, iako pozvani, nisu prisustvovali sastanku.

Opširnije...
 
Kreirano 16 Svibanj 2018
Ispis

U sklopu redovnih godišnjih aktivnosti, predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Centar) posjetili su 23.04.2017. godine NARIC centar Austrije.

Pitanja kao što su pozicija oba centra i njihova vidljivost, status visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine vezano za stručno i akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u Austriji, odnos između predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija u obe zemlje, Bilateralni sporazum između Austrije i Bosne i Hercegovine u području obrazovanja, priznavanje prethodnog učenja bila su, između ostalog, razmotrena tijekom sastanka.

 

Opširnije...