Univerzitet "Sinergija" Bijeljina

Pažnja, otvorite u novom prozoru. E-mail

 

 

 

 

 

 

 UNIVERZITET „SINERGIJA“

      BIJELJINA

 

 

        OSNOVNI PODACI O UNIVERZITETU 

1.1.

Naziv Univerziteta

Univerzitet Sinergija

1.2.

Tip Univerziteta (javni ili privatni)

Privatni Univerzitet

1.3.

Datum osnivanja

25.07.2005. g.

1.4.

Podaci o promjenama naziva

Nije bilo promjene naziva

1.5.

Rektor

prof. dr Milovan Stanišić

1.6.

Adresa

Raje Baničića bb, Bijeljina

1.7.

Telefon

055-213-132

1.8.

Fax

055-224-571

1.9.

E-mail

Ova e-mail adresa je zaštiæena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuèili JavaScript

1.10.

Web adresa

www.sinergija. edu.ba

1.11.

Prorektori

-    prof. dr Mitar Kokolj,

-    prof. dr Dušan Regodić,

-    prof. dr Slobodan Barać,

-    doc. dr Ranko Renovica.

 

 

1.12.

Generalni sekretar

   mr Predrag Tošić

1.13.

Stručne službe (navesti kontakt detalje)

-    Studentska služba, tel: 055-213-133

-    Računovodstvena služba, tel: 055-224-570

-    Pravna služba, tel: 055-213-331

-    Računarski centar, tel 055-213-132

1.14.

Članice univerziteta (navesti koje)

-      Fakultet za poslovnu ekonomiju,

-      Fakultet za poslovnu informatiku,

-      Pravni fakultet,

-      Poslovni fakultet,

-      Filološki fakultet,

-      Fakultet za bezbjednost i zaštitu.

1.15.

Da li postoji studentska organizacija na vašem univerzitetu?

-    naziv organizacije

-    predsjednik organizacije

-    kontakt telefon i fax

-    e-mail i web adresa

-      Studentski parlament,

-      Petar Tanacković,

-      055-213-132, 224-571

-      Ova e-mail adresa je zaštiæena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuèili JavaScript , www.sinergija. edu.ba

1.16.

Kada počinje i završava akademska godina na vašem univerzitetu?

01.10. tekuće, a završava 30.09. naredne godine.

1.17.

Kada počinje zimski i ljetni raspust?

 

1.18.

Sistem ocjenjivanja - skala ocjena

-          najviša ocjena

-          najniža ocjena

-          najniža prolazna ocjena

-      deset (10)

-      pet (5)

-      šest (6)

1.19.

 

Navesti koje je bilateralne sporazume vaš univerzitet potpisao sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu i kada?

 

-sporazum o zajedničkoj saradnji sa Univerzitetom Singidunum, Beograd

-Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, iz Srbije Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, iz Srbije Fakultet za pravne i poslovne studije u Novi Sad, iz Srbije Fakultet za poslovni menadžment Bar, iz Crne Gore -Akademija za diplomatiju i bezbednost Beograd, iz Srbije -Fakultet za bezbjednosne nauke Univerziteta u Mariboru, iz Slovenije (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru),

-Filozofski fakultet Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju (Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил  и Методиј“ во Скопје)

 

 

 

2. DIO: DOKTORSKI PROGRAMI

2.1.

Da li na vašem univerzitetu postoji organiziran doktorski studij iz naučnih oblasti iz kojih se dodjeljuju doktorska zvanja i iz kojih?

Ne, u toku je postupak licenciranja.

2.2.

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, kratak opis preduslova za prijavu doktorske teze

/

2.3.

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje NE, da li postoji inicijativa o skorom organiziranju doktorskih studija i gdje se došlo u realizaciji?

Da, podneseni su zahtjevi resornom ministarstvu za licenciranje doktorskih studija.

3. DIO: PRIZNAVANJE DIPLOMA

3.1.

Na osnovu kojeg pravnog akta se vrši proces priznavanja stepena i diploma na vašem univerzitetu?

Na osnovu Statuta Univerziteta i Pravilnika o priznavanju stranih visokoškolskih isprava.

3.2.

Iznos cijene priznavanja različitog stepena i diploma visokog obrazovanja

Do sada bez naknade

3.3.

Postoji li razlika u cijeni priznavanja stepena i diploma za državljane BiH i strane državljane i koliko iznosi?

Sve je bez naknade

3.4.

Vremenski period potreban za proces priznavanja?

15 dana

3.5.

Kratak opis postupka priznavanja

Postupak se pokreće na zahtjev stranke koja prilaže potrebnu dokumentaciju iz Člana 2. Pravilnika. Na prijedlog Kancelarije, Senat imenuje komisiju od najmanje 3 člana koja priprema predlog odluke o priznavanju strane diplome. Izvještaj se dostavlja NNV Fakulteta koje predlaže odluku o priznavanju. Taj predlog dostavlja se Senatu na donošenje konačne odluke o priznavanju.

4. DIO: SMJEŠTAJ STUDENATA

5.1.

Da li pri vašem univerzitetu postoje studentski domovi, i ako je odgovor potvrdan molimo vas da navedete adresu, kontakt telefon, fax, e-mail i web stranicu

Ne postoje

5.2.

Koji su uslovi koje trebaju ispuniti studenti za smještaj u studentske domove?

/

5.3.

Koji su dokumenti potrebni za prijem u studentske domove za domaće i strane studente?

/

5.4.

Koliko studenti plaćaju smještaj u studentske domove (posebno navesti za domaće i strane studente)?

/

5.5.

Da li postoje određene subvencije za studente prilikom prijema i smještaja u studentske domove, koliko i od koga?

/

 

Informacije o pojedinačnim fakultetima dobit ćete klikom na sljedeće linkove: 

 

1. Fakultet za poslovnu ekonomiju

 

2. Fakultet za poslovnu informatiku

 

3. Fakultet za poslovnu informatiku - Bolonja

 

4. Filološki fakultet

 

5. Poslovni fakultet

 

6. Pravni fakultet

 

7. Pravni fakultet - Bolonja