Штампа

Конвенција Вијећа Европе/УНЕСЦО-а о признавању квалификација у високом образовању у европској регији (ЕТС Но.165, 1997.) - Лисабонска Конвенција

Препоруке о критеријима и процедурама за вредновање иноземних квалификација

Образложење препорука

Шематски приказ препоручене процедуре за вредновање иностране квалификације

Заједничка ЕНИЦ/НАРИЦ повеља активности и услуга

Препорука о признавању заједничких степена

Правилник добре праксе у обезбјеђењу међунационалног образовања

Смјернице за осигурање квалитета у прекограничном високом образовању

Препорука о признавању квалификација избјеглица, расељених лица и лица у ситуацији сличној избјегличкој

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption