Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distirkta BiH
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76 100 Brčko distrikt BiH, Bijeljinska cesta 72-74

web: http://eubd.edu.ba

Univerzitet

Privatna

Pravni fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski programi

Pedagoški fakultet

Studijski programi

Tehnički fakultet

Studijski programi

Fakultet političkih nauka

Studijski programi

Broj predmeta: UP-I-37-000204/11, broj akta: 0285RG-001/11 od 28.12.2011. godine

 http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=9781  * Odobrenje izdato od visokoškolske ustanove.

04.04.2022. godine