Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distirkta BiH
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH

Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu BiH

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76 100 Brčko distrikt BiH, M. Malića i I. Džindića bb.

web: http://iu-bd.org/

Univerzitet

Privatna

Fakultet za informatiku

Studijski programi

Fakultet za menadžment

Studijski programi

Fakultet za poslovno-civilnu bezbjednost

Studijski programi

Učiteljski fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Fakultet za saobraćajno inženjerstvo

Studijski programi

Fakultet za poslovne komunikacije

Studijski programi

Broj predmeta: UP-I-37-000004/12, broj akta: 0285RG-001/12 od 11.01.2012. godine

   * Odobrenje izdato od visokoškolske ustanove.

31.03.2022. godine