Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distirkta BiH
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76 100 Brčko distrikt BiH, Bulevar mira 8, Delta I

web: http://www.empirica.ba  

Visoka škola

Privatna

Poslovni i pravni fakultet

Studijski programi

Fakultet tehničkih nauka

Studijski programi

Pedagoški fakultet

Studijski programi

Rješenje broj predmeta:

UP-I-37-000004/12, broj akta: 0285RG-001/12 od 11.01.2012. godine

   

04.04.2022. godine