Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića , 71000 Sarajevo

Američka škola za ekonomiju Sarajevo

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

71000 Sarajevo, Trg solidarnosti 10

web:

Visoka škola

Privatna

   

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=7943

 

11.12.2017. godine

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Пријава корупције

report-corruption