Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1 , 71000 Sarajevo

Internacionalni Burč univerzitet

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

71210 Ilidža, Sarajevo, Francuske revolucije bb

web:https://www.ibu.edu.ba/bs/

Univerzitet

Privatna

Edukacijski fakultet

Studijski programi

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke

Studijski programi

Fakultet za inžinjering i informacijske studije

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5398

 

11.12.2017. godine