Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1 , 71000 Sarajevo

Univerzitet sarajevska škola za nauku i tehnologiju

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

71000 Sarajevo, Hrasnička cesta 3a

web:http://www.ssst.edu.ba/

Univerzitet

Privatna

Fakultet za kompjuterske nauke

Studijski programi

Fakultet za informacione sisteme

Studijski programi

Fakultet za ekonomiju

Studijski programi

Fakultet za političke nauke i međunarodne odnose

Studijski programi

Fakultet stranih jezika

Studijski programi

Fakultet za inženjerske nauke

Studijski programi

Sarajevska filmska akademija

Studijski programi

Medicinski fakultet

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5233

 

11.12.2017. godine