Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Adresa: Trg Republike Srpske 1

Slobomir P Univerzitet, Slobomir Bijeljina

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76300 Bijeljina, Pavlovića put 76

web: http://www.spu.ba/

Univerzitet

Privatna

Pravni fakultet

Studijski programi

Fakultet za ekonomiju i menadžment

Studijski programi

Poreska akademija

Studijski programi

Fakultet za informacione tehnologije

Studijski programi

Filološki fakultet

Studijski programi

Akademija umjetnosti

Studijski programi

Odjeljenje u Doboju

Studijski programi

 

   

Rješenje o akreditaciji broj: 85-8/14 od 26.12.2014. godine

22.02.2022. godine