Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Adresa: Trg Republike Srpske 1

Univerzitet Sinergija Bijeljina

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

76300 Bijeljina, Raje Baničića bb

web: http://www.sinergija.edu.ba/

Univerzitet

Privatna

Fakultet za poslovnu ekonomiju

Studijski programi

Filološki fakultet

Studijski programi

Fakultet za računarstvo i informatiku

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Fakultet dramskih umjetnosti

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5258

Rješenje o akreditaciji broj: 01/1.3.65-6-3/18 od 09.08.2019. godine

03.02.2022. godine