Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Adresa: Trg Republike Srpske 1

Visoka Medicinska škola Prijedor

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

79102 Prijedor, Nikole Pašića 4A

web: http://www.vmspd.com/en/home-1/

Visoka škola

Javna

Studijski programi

Rješenje broj: 07.2-9618/07 od 28.12.2007. godine, broj: 07.023/612-328-1-1/12 od 03.03.2014. godine i broj 07.023/612-328-3-4/12 od 17.03.2014

   

27.01.2022. godine

 

T