Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Adresa: Trg Republike Srpske 1

Visoka škola komunikološki koledž "KAPA FI" Banja Luka

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

78000 Banja Luka, Vojvođanska 2

web: http://kfbl.edu.ba/

Visoka škola

Privatna

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5241

Rješenje o akreditaciji broj: 100-12/13 od 19.03.2014. godine

22.02.2022. godine