Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Adresa: Trg Republike Srpske 1

Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

71350 Sokolac,

Cara Lazara bb

web: http://vub.edu.ba/

Visoka škola

Privatna

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5319

Rješenje o akreditaciji broj: 69-2/12 od 27.02.2014. godine

22.02.2022. godine