Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa

Adresa: Stanična 43, 72270 Travnik

Internacionalni univerzitet Travnik

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

72270 Travnik, Aleja Konzula–Meljanac bb

web:http://www.iu-travnik.com/bs/

Univerzitet

Privatna

Saobraćajni fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Fakultet informacionih tehnologija

Studijski programi

Ekološki fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Fakultet za medije i komunikacije

Studijski programi

Fakultet politehničkih nauka

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=7307

 

25.03.2022. godine