Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa

Adresa: Stjepana Radića 3/III, 88000 Mostar

Sveučilište u Mostaru

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

88000 Mostar, Trg hrvatskih velikana 1

web:https://www.sum.ba/

Univerzitet

Javna

Sveučilišni odjel promet i logistika

Studijski programi

Akademija likovnih umjetnosti

Studijski programi

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Farmaceutski fakultet

Studijski programi

Filozofski fakultet

Studijski programi

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Studijski programi

Fakultet strojarstva,računarstva i elektrotehnike

Studijski programi

Fakultet zdravstvenih studija

Studijski programi

Građevinski fakultet

Studijski programi

Medicinski fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/Default.aspx?id=6215

Rješenje o akreditaciji broj: 05-03-40-1955-5/15 od 11.06.2015. godine

22.02.2022. godine