Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa

Adresa: Stjepana Radića 3/III, 88000 Mostar

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

88104 Mostar, Univerzitetski kampus bb

web:http://www.unmo.ba/

Univerzitet

Javna

Univerzitetski studiji

Studijski programi

Agromediteranski fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Fakultet humanističkih nauka

Studijski programi

Fakultet informacijskih tehnologija

Studijski programi

Građevinski fakultet

Studijski programi

Mašinski fakultet

Studijski programi

Nastavnički fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

 

Multidisciplinarni studij, Građevinski fakultet,Mašinski fakultet, Fakultet informacijskih tehnologija

 

Studijski program

 

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=6211

Rješenje o akreditaciji broj: 05-03-40-1323-12/14 od 11.06.2015. godine

22.02.2022. godine