Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa

Adresa: Stjepana Radića 3/III, 88000 Mostar

Univerzitet modernih znanosti-CKM Mostar

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

88000 Mostar, Kneza Domagoja 12

web:http://web.ckm.ba/ba/

Univerzitet

Privatna

Fakultet ekonomskih studija

Studijski programi

Fakultet prava i sigurnosnih studija

Studijski programi

Fakultet prometnih studija

Studijski programi

Fakultet zdravstvenih studija

Studijski programi

Rješenje broj 05-03-40-589-8/14 od 30.09.2014. godine i broj 05-03-40-1212-6/15 od 21.09.2015. godine

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/Default.aspx?id=8551  

22.02.2022. godine