Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa

Adresa: Stjepana Radića 3/III, 88000 Mostar

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

88000 Mostar, Bišće Polje bb

web:http://logos-centar.com/

Visoka škola

Privatna

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/Default.aspx?id=6523

Rješenje broj: 05-03-40-2016-7/15 od 07.07.2015. godine

22.02.2022. godine