Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa

Adresa: Stjepana Radića 3/III, 88000 Mostar

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

88400 Konjic, Varda 1

web:http://www.vstim-konjic.ba/

Visoka škola

Privatna

Studijski programi

Rješenje broj: 05-01-40-1142/12 od 16.07.2012. godine i broj. 05-03-40-836-2/13 od 14.07.2014. godine

   

22.02.2022. godine