Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, Tuzla 75000

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla,

Mije Keroševića Guje 3

web:https://aubih.edu/en/

Univerzitet

Privatna

   

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=7028

Rješenje o uslovnoj akreditaciji broj: 05-33-1-35-19/15 od 09.02.2016. godine

11.12.2017. godine