Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, Tuzla 75000

Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, dr Maršala Tita 2A-2B

web: www.eukallos.edu.ba

Univerzitet

Privatna

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Fakultet političkih nauka

Studijski programi

Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski programi

Medicinski fakultet

Studijski programi

Pedagoški fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Tehnički fakultet

Studijski programi

Rješenje broj: 10/1-38-019166-13/15 od 28.08.2015. godine

   

02.03.2022. godine